అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

14, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 4

 4. సమస్య:- "వనమున సంచరించుటకు పద్థతులుండవె యెంచి చూడగన్
  చం|| ధనమది ముఖ్యమా మనసు దారుణ హత్యకు పూంచి ప్రాణులన్
   హననము చేయుటందగదు హా ! విపరీతమె గర్భకోశులన్
   తనవశమైన ఆటవిక తత్వముగాదె నిషాద మానవా
  "వనమున సంచరించుటకు పద్థతులుండవె యెంచి చూడగన్" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి