అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

22, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 8

8. సమస్య:- అన్నము సున్నమాయె వదినమ్మలు వండగ తిండి నేడెటుల్" 

 ఉ ||వన్నెకు తక్కువైన మరి వండరె బాలలు కొంత ముచ్చటన్
     కన్నెలుగూడ వంటలను కమ్మగజేతురు నమ్మచూడగన్
    అన్నయ భార్యలయ్యు అహహా! యిది యేమన వచ్చునో గదా
    "అన్నము సున్నమాయె వదినమ్మలు వండగ తిండి నేడెటుల్" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి