అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

27, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 10

10. సమస్య:- నీరు చాలక- దీపములారిపోయె"


     గీ  ||    మాచి కొండను విద్యుత్ జల మరల నుండి
              ఒడ్డివారలకు మనకు నొప్పుదలగ
              పంపిణీజేత, మిషనరీ ప్రగతి లేక
             "నీరు చాలక- దీపములారిపోయె" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి