అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

10, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 3

                                    -:ఆకాశవాణి  సమస్యాపూరణలు:-

3. సమస్య:- హీన చరిత్రుడే జగతి హెచ్చగు గౌరవమందుచుండెడిన్

    ఉ || వానికి పాదపూజ ధనవంతుడనే కులదీపకుండుగా
       ~గ్ౙానిగ గుర్తు పండితుల మండలిలోన గుణోత్తముండుగా
       తేనెలతేట మాటయట తేకువజేత ప్రపంచ జేతయై
      "హీన చరిత్రుడే జగతి హెచ్చగు గౌరవమందుచుండెడిన్"||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి